Meerwater 260, 5658LN Eindhoven Tel:06-53700100

    beeldbewerking

    Beeldbewerking is niet meer weg te denken in deze tijd. Zo lang de fotografie bestaat, bestaat ook de beeldbewerking maar is in digitale vorm veel makkelijker toe te passen en heeft meer mogelijkheden.

    Beeldbewerking en beeldmanipulatie zijn twee verschillende dingen. Bij beeldbewerking moet u denken aan verbetering van het beeld qua kleur, contrast en scherpte zonder dat de foto wezenlijk veranderd. Bij manipulatie worden er elementen aan de foto weggelaten of toegevoegd zodat er eigenlijk een nieuw beeld ontstaat.

    Zowel beeldbewerking en beeldmanipulatie worden door ons toegepast wanneer dat nodig is of gewenst. Enkele voorbeelden ziet u hieronder.